Blog | Qulak Digital Learning & Assessments
Online Eğitim Blogalrı
Online Eğitim

Uyarlamalı Sınav Nedir ve Onu Popüler Yapan Nedir?

Kasım 17, 20222 dk Okuma

Uyarlanabilir sınav, zorluk seviyesini sınava giren kişiye göre değiştiren bir sınav türüdür. Örneğin, bir sınav bazı öğrenciler için kolay ve diğerleri için zorsa, uyarlanabilir bir sınav zorluk seviyesini sınava giren kişiye göre ayarlayacaktır. Bu, tüm öğrencilerin sınavı geçmesi için daha fazla fırsat verir.

Education blog

Blockchain Çevrimiçi Eğitime Nasıl Fayda Sağlayabilir?

Kasım 11, 20225 dk Okuma

Blok zinciri, herkesin erişebileceği dijital, merkezi olmayan ve şifrelenmiş bir veritabanıdır. Blockchain'in kullanılmaya başlanmasıyla birlikte birçok kişi bunun olanaklarını görmüş ve denemeye başlamıştır. Esasen, insanların bir finans kurumuna ihtiyaç duymadan güvenli işlemler yapmasına olanak tanır. Pek çok insan blok zincirinin bankacılık, sağlık ve eğitim dahil olmak üzere pek çok sektörde devrim yaratacağına inanıyor.

Education Blogs

Yükseköğretimde Teknolojinin Değişen Rolü

Kasım 17, 20222 dk Okuma

Teknoloji yaşama, öğrenme ve iletişim kurma biçimlerimizde devrim yarattı. Yükseköğretimin geleceği üzerinde de derin bir etkisi oldu. Artık birçok üniversite, öğrencilerin dünyanın herhangi bir yerinde ders alabilmelerini sağlayan çevrimiçi öğrenme platformları aracılığıyla dersler sunuyor. Yükseköğretim ortamındaki bu değişim, olasılıkları ve zorlukları göz önünde bulundurduğumuzda üzerinde düşünmeye değer.

Education Blogs

Üretkenliği Artırmak için İpuçları

Kasım 25, 202221 dk Okuma

Verimliliğin birçok anlamı vardır ve genellikle yaptığımız işle ilgili olarak tartışılır. Aynı zamanda günlük hayatımızla ilgili olarak da anlaşılması gereken önemli bir kavramdır. Üretken olmak, aşırı zaman veya enerji israfı olmadan sonuç üretme sürecini ifade eder. Bu anlamda, verimsiz olmak yeterince yapmamak veya bir şeyi verimsiz bir şekilde yapmak anlamına gelir. Esasen, üretken olmak değerli sonuçların yaratılmasına yol açar.

Education Blogs

Uyarlanabilir Öğrenme: Çalışanların Öğrenme Deneyimlerini Kişiselleştirin

May 2, 20232 dk Okuma

Uyarlanabilir eğitimler son yıllarda özellikle iş dünyasında popüler hale geldi. Bu eğitimler çalışanların öğrenme ihtiyaçlarına göre özelleştirildiği için daha verimli bir öğrenme deneyimi sunuyor.

Education Blogs

Qulak: Uyarlanabilir Teknoloji ile Kişiselleştirilmiş Öğrenme

May 2, 20232 dk Okuma

Kişiselleştirilmiş öğrenme olarak da bilinen uyarlanabilir öğrenme, öğrenme deneyimini her bir öğrencinin ihtiyaçlarına göre uyarlamak için teknolojiyi kullanan bir eğitim yaklaşımıdır. Eğitime yönelik bu yenilikçi yaklaşım, özellikle Qulak'ın tanındığı kişiselleştirilmiş ve kişiye özel yaklaşıma çok uygundur.

Education Blogs

Qulak: Öğrenmeyi Yeniden Tanımlamak 2023 Trendi

May 15, 20232 dk Okuma

Eğitim teknolojileri son yıllarda hızla gelişerek eğitim alanını dönüştüren yenilikçi çözümler sunmaktadır. Teknolojinin eğitime entegrasyonu, öğrenme deneyimlerini daha etkili, kişiselleştirilmiş ve erişilebilir hale getiriyor. Bu makalede, eğitim teknolojilerindeki son gelişmeleri ve bunların eğitimde nasıl bir dönüşüme yol açtığını inceleyeceğiz.

Teknoloji

Education Blogs

En İlginç 10 Yapay Zeka Uygulaması

Kasım 17, 20222 dk Okuma

Yapay zeka (AI), doğrudan insan müdahalesi olmadan ortak görevleri bağımsız olarak gerçekleştirebilen bilgisayar yazılımı geliştirmeyi amaçlayan bir bilgisayar bilimi alanıdır. Yapay zeka, iletişim kurma, bilgi işlem yapma, araçlarımızı kontrol etme ve hatta savaşma yöntemlerimizde devrim yaratma potansiyeline sahip. Yapay zekanın askeri, savunma ve sağlık hizmetlerinde birçok uygulaması vardır; ulaşıma, tarıma ve hatta sağlık hizmetlerine yardımcı olabilir.

Education Blogs

En İyi Veri Analisti Becerileri

Kasım 17, 20222 dk Okuma

Analitik, karar vermek için verileri toplama, analiz etme ve yorumlama uygulamasıdır. Veri analistleri günümüzde yazılım profesyonellerinin en büyük grubunu oluşturmaktadır. Bu profesyoneller şirketlerin ürünlerini ve operasyonlarını geliştirmelerine yardımcı olur. Ayrıca şirketlerin yeni pazarlar bulmasına ve gelir elde etmesine yardımcı olurlar. Veri analistleri finanstan pazarlamaya ve sağlık hizmetlerine kadar çok çeşitli sektörlerde çalışır. Daha fazla sektörün performanslarını iyileştirmek için veri analistlerine ihtiyaç duyması nedeniyle bu alan giderek uzmanlaşmaktadır.

İşe Alım

Education Blogs

İşe Alım Süreçlerinin Dijitalleştirilmesi

Kasım 17, 20222 dk Okuma

Hindistan'ın Kanpur kentinden gelen Hintli şair ve romancı Rahul Kohli üretken bir yazardır. Çok sayıda kitap, şiir ve denemenin yanı sıra çeşitli oyunlar da yazmıştır. Ancak edebiyat dünyasına aşina olanlar için Kohli'nin eserlerinin çoğu takma adlar altındadır. 2003 yılında Kohli ilk kitabını kendi adıyla yayınladığında bazı okur ve yazarların sert eleştirileriyle karşılaştı. Yazdıklarını 'hatalı', 'klişe' ve 'aceleye getirilmiş' olarak değerlendirdiler. Birçok okuyucu eserini duygusal açıdan etkileyici bulsa da, bazıları imgelerinin tam olarak kavranamayacak kadar canlı ve korkutucu olduğunu düşündü. Dijital teknolojinin insanların hayatlarını beklenmedik şekillerde dönüştürdüğü gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, işe alım süreçlerindeki bu değişikliklerin nasıl olumlu bir gelişme olabileceğini görmek kolaydır. Bu örneklerin de gösterdiği gibi, tüm dönüşümler olumsuz değildir.

Education Blogs

Yetenek Yönetiminin Geleceği

Kasım 17, 20222 dk Okuma

Birçok insan yeteneğin sadece birkaç kişinin sahip olduğu nadir ve değerli bir nitelik olduğunu düşünür. Yetenek kelimesi, bir kişinin doğuştan gelen yeteneği veya kabiliyeti anlamına gelir. Örneğin, George Clooney yetenekli bir aktör olarak kabul edilir çünkü filmde insan duygularının gerçekçi tasvirlerini yapma yeteneğine sahiptir. Bununla birlikte, çoğu insan bir dereceye kadar yeteneğe sahiptir ve birçok uzman insan ırkının yetenek bakımından zengin olduğuna inanmaktadır. Başka bir deyişle, dünyanın her yerinde yetenekli insanlar bulmak mümkündür - yeter ki bu insanlar yeteneklerini geliştirmek için fırsatlar arasınlar.

Education Blogs

Bir Mülakatta Yapılmaması Gerekenler Nelerdir ?

Kasım 17, 20222 dk Okuma

Mülakat, potansiyel istihdamın ayrıntılarını görüşmek üzere işveren ile muhtemel iş başvuru sahipleri arasında yapılan resmi bir toplantıdır. Toplantı normalde ofiste veya şirket merkezindeki bir konferans salonunda gerçekleşir. Çoğu durumda, işverenler çok sayıda adayı mülakata davet eder ve seçimlerini adayların mülakat performansına göre yaparlar. Bu nedenle, mülakata girecek kişinin mülakat sırasında iyi performans göstermesi çok önemlidir.

Online Eğitim

Education Blogs

Çevrimiçi Eğitimde Kendi Kendine Öğrenmenin Önemi

Kasım 17, 20222 dk Okuma

Kendi hızında öğrenme, kişinin kendi hızında ve rahatlığında öğretme veya öğrenme kavramını ifade eder. Çevrimiçi kursların uygulanmasının ana nedenlerinden biri, öğrencilerin kendi hızlarında öğrenmelerine yardımcı olmaktır. Bu, öğrencilerin belirli bir müfredatı aynı hızda takip ettiği geleneksel sınıf ortamının aksine bir durumdur. Birçok eğitimci kendi hızında öğrenmeye inanmakla birlikte, bu kavram öğrenci motivasyonu ve performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri nedeniyle tartışmalı olmaya devam etmektedir.

Geleneksel eğitim, öğrencilerin kendi hızlarında öğrenmelerini önerir. Bu, onların ilgi alanlarına, yeteneklerine ve zaman kısıtlamalarına uygun belirli bir müfredatı takip etmelerine olanak tanır. Ancak bu uygulama, öğrencilerin ilgilenmedikleri bir şeyi öğrenmeye zorlandıklarında motivasyonlarını ve performanslarını olumsuz etkileyebilir. Öte yandan, kendi hızında öğrenme, öğrencilerin ilgilerini çeken şeyleri öğrenmelerine olanak tanır ve akademik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur. Bunun nedeni, öğrenmeye motive olan öğrencilerin öğrenirken kendi hızlarını ve ilgilerini bulmalarıdır.

Çevrimiçi eğitim üzerine yapılan çeşitli çalışmalar, kendi hızında öğrenmenin öğrenci motivasyonunu ve performansını artırdığını ortaya koymaktadır. Örneğin, bir çalışmada 160 üniversite lisans öğrencisinin çevrimiçi bir kursa nasıl katıldığı gözlemlenmiştir. Eğitmenler kurs boyunca düzenli geri bildirim sağlamış ancak aynı zamanda her öğrenciye kendi hızında öğrenme özgürlüğü tanımıştır. Öğrenciler bilgilerindeki boşlukları kendileri tespit etmiş ve çevrimiçi kaynakları kullanarak konuları kendilerine öğretmişlerdir. Her konu için önceden oluşturulmuş çalışma materyalleri sayesinde ödevleri tamamlamayı kolay buldular. Kursun sonunda, katılımcıların çoğu genel akademik performanslarını kendi hızlarında öğrenmeye başlamadan önceki kadar yüksek olarak değerlendirdi.

Öğrenci motivasyonunu artırmanın yanı sıra, kendi hızında öğrenme, öğrencilerin öğrenme çıktıları üzerinde daha fazla öğretmen kontrolü sağlar. Öğretmenler, ödevler için hesap verebilirliği artırmak amacıyla öğrencilerin tamamlaması için önceden oluşturulmuş çalışma materyallerini kolayca atayabilir. Bu, özellikle okuma ve etkili bir şekilde çalışma konusunda zorluk çeken disleksili öğrenciler için faydalıdır. Kendi hızında öğrenme, başlangıçta üniversite düzeyindeki kurslara hazır olmayan öğrenciler için bir iyileştirme biçimi olarak da kullanılabilir. İyileştirme, hazırlıksız öğrencilerin üniversite kurslarında başarılı olmalarını engelleyen belirli sorunları hedeflediğinden, kendi hızında öğrenme, öğrencinin düzeltmeye ilgi duymadığı sorunları hedefleyerek iyileştirmeyi daha etkili hale getirir.