Blog | Güvenli Sınav, Gözetimli Sınav, Dijital Öğrenme

The Importance of Self-Paced Learning in Online Education

Self Paced Learning

Kendi hızında öğrenme, kişinin kendi hızında ve rahatlığında öğretme veya öğrenme kavramını ifade eder. Çevrimiçi kursların uygulanmasının ana nedenlerinden biri, öğrencilerin kendi hızlarında öğrenmelerine yardımcı olmaktır. Bu, öğrencilerin belirli bir müfredatı aynı hızda takip ettiği geleneksel sınıf ortamının aksine bir durumdur. Birçok eğitimci kendi hızında öğrenmeye inanmakla birlikte, bu kavram öğrenci motivasyonu ve performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri nedeniyle tartışmalı olmaya devam etmektedir.

Geleneksel eğitim, öğrencilerin kendi hızlarında öğrenmelerini önerir. Bu, onların ilgi alanlarına, yeteneklerine ve zaman kısıtlamalarına uygun belirli bir müfredatı takip etmelerine olanak tanır. Ancak bu uygulama, öğrencilerin ilgilenmedikleri bir şeyi öğrenmeye zorlandıklarında motivasyonlarını ve performanslarını olumsuz etkileyebilir. Öte yandan, kendi hızında öğrenme, öğrencilerin ilgilerini çeken şeyleri öğrenmelerine olanak tanır ve akademik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur. Bunun nedeni, öğrenmeye motive olan öğrencilerin öğrenirken kendi hızlarını ve ilgilerini bulmalarıdır.

Çevrimiçi eğitim üzerine yapılan çeşitli çalışmalar, kendi hızında öğrenmenin öğrenci motivasyonunu ve performansını artırdığını ortaya koymaktadır. Örneğin, bir çalışmada 160 üniversite lisans öğrencisinin çevrimiçi bir kursa nasıl katıldığı gözlemlenmiştir. Eğitmenler kurs boyunca düzenli geri bildirim sağlamış ancak aynı zamanda her öğrenciye kendi hızında öğrenme özgürlüğü tanımıştır. Öğrenciler bilgilerindeki boşlukları kendileri tespit etmiş ve çevrimiçi kaynakları kullanarak konuları kendilerine öğretmişlerdir. Her konu için önceden oluşturulmuş çalışma materyalleri sayesinde ödevleri tamamlamayı kolay buldular. Kursun sonunda, katılımcıların çoğu genel akademik performanslarını kendi hızlarında öğrenmeye başlamadan önceki kadar yüksek olarak değerlendirdi.

Öğrenci motivasyonunu artırmanın yanı sıra, kendi hızında öğrenme, öğrencilerin öğrenme çıktıları üzerinde daha fazla öğretmen kontrolü sağlar. Öğretmenler, ödevler için hesap verebilirliği artırmak amacıyla öğrencilerin tamamlaması için önceden oluşturulmuş çalışma materyallerini kolayca atayabilir. Bu, özellikle okuma ve etkili bir şekilde çalışma konusunda zorluk çeken disleksili öğrenciler için faydalıdır. Kendi hızında öğrenme, başlangıçta üniversite düzeyindeki kurslara hazır olmayan öğrenciler için bir iyileştirme biçimi olarak da kullanılabilir. İyileştirme, hazırlıksız öğrencilerin üniversite kurslarında başarılı olmalarını engelleyen belirli sorunları hedeflediğinden, kendi hızında öğrenme, öğrencinin düzeltmeye ilgi duymadığı sorunları hedefleyerek iyileştirmeyi daha etkili hale getirir.

WBirçok uygulayıcı öğrencilerin kendi hızlarında öğrenmelerini tavsiye ederken, bu yaklaşım hem öğrenciler hem de öğretmenler için faydalıdır. Ayrıca, öğrencilerin çalışmalarını kendi hızlarında yapmalarına izin vermek, zaman içinde çalışma için bir yetenek geliştirmelerini teşvik eder. Kendinizi adamaya ve önce çalışmaya istekliyseniz, çevrimiçi kurslar becerilerinizi geliştirmek için harikadır!