Yetenek Yönetimi | Güvenli Sınav, Gözetimli Sınav, Dijital Öğrenme
Talent Managament

Stratejik Hedeflerinize Uygun Bir Çalışan Profili Oluşturun

Yetenek yönetimi, işletmelerin hedeflerini ve ihtiyaçlarını karşılamak için çalışanların yeteneklerini ve motivasyonlarını inceler. Böylece işletmeler stratejik hedefleri doğrultusunda bir çalışan profili oluşturarak daha etkin ve verimli bir şekilde faaliyet göstermelerine yardımcı olabilir. Aynı zamanda çalışanların beceri ve motivasyonlarını geliştirmek için gerekli eğitim ve destek programlarının belirlenmesi de mümkün olabilir.

Yetenek Yönetiminin Faydaları

Talent Managament

Gelişim Analizi

Aday gelişimi ve becerilerinin izlenmesi ve raporlanması

Talent Managament

Aday Envanteri

Kolay hedef analizi ve karşılaştırmasıdır.

Talent Managament

Genel Yetenek Sınavı

Becerilere dayalı eğitimin yürütülmesidir.

Talent Managament

Kodlama Sınavı

Farklı yetenek seviyelerine özel onaylanmış 24 farklı yol haritasıdır.

Talent Managament

Yabancı Dil Sınavı

Bireysel ilerleme takibi ve raporlamasıdır.

Yetenek yönetimi, müşteri isteklerine uygun profiller oluşturmak için personel geliştirme stratejisidir.

Yetenek Yönetimi Uygulamaları

Yetenek yönetimi, etkin değerlendirmeler yardımıyla bireylerin yeteneklerini ve hazır olma düzeylerini ölçer

  • Durum Analizi
  • Hedef Analizi
  • Eğitim Takibi
  • Yol haritası
  • Gelişim Analizi
  • Sektör Takibi
Solution Frame

Sıkça Sorulan Sorular

Hala sorularınız mı var? SSS'lere göz atın veya
destekçilerimizle doğrudan iletişime geçin

Yetenek yönetimi, bir işletmenin çalışanlarının yeteneklerini ve potansiyellerini keşfetme, geliştirme, sürdürme ve değerlendirme sürecidir. Bu süreç, işletmelerin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak ve çalışanlarının performansını, motivasyonunu ve memnuniyetini artırmak için tasarlanmıştır. Yetenek yönetimi, çalışanların kariyer gelişimini desteklemek, öncelikli görev ve sorumlulukları belirlemek, potansiyel liderler yetiştirmek ve şirketlerin gelecekteki ihtiyaçlarına uygun çalışan profilleri oluşturmasına yardımcı olmak için önemlidir.
Yetenek yönetimi stratejileri, işletmelerin çalışanlarının yeteneklerinin keşfedilmesi, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi süreçlerini kapsar. Bu stratejiler, çalışanların eğitimi ve gelişimine yönelik programları, performans değerlendirme sistemlerini, kariyer gelişim planlarını ve rotasyon programlarını içerir
Yetenek yönetimi süreci genellikle şu adımlardan oluşur: İşletmenin hedef ve gereksinimlerinin belirlenmesi Çalışanların yetenek ve motivasyonlarının değerlendirilmesi Uygun çalışan profilinin oluşturulması ve eğitim planının hazırlanması Performansın izlenmesi ve değerlendirilmesi
Yetenek yönetimi süreci genellikle şu adımlardan oluşur: İşletmenin hedef ve gereksinimlerinin belirlenmesi Çalışanların yetenek ve motivasyonlarının değerlendirilmesi Uygun çalışan profilinin oluşturulması ve eğitim planının hazırlanması Performansın izlenmesi ve değerlendirilmesi
Yetenek yönetimi uygulamalarının avantajları şunlardır: İşletmenin stratejik hedefleri doğrultusunda çalışan profili oluşturmak, performans ve verimliliği artırmak, iş tatmini ve motivasyonu artırmak, kaliteli hizmet sunmak
Yetenek yönetimi uygulamaları çalışanların performansını artırmaya, işletme verimliliğini ve karlılığını yükseltmeye, çalışan memnuniyetini artırmaya, işletmenin rekabet avantajını güçlendirmeye ve işletmede yetenek dağılımını daha doğru yapmaya yardımcı olabilir. Ayrıca etkin bir yetenek yönetimi süreci işletmede motivasyonu ve verimliliği artırabilir ve işletme içinde adil bir performans değerlendirme ortamı yaratabilir.