Sınav Motoru | Güvenli Sınav, Gözetimli Sınav, Dijital Öğrenme

Sınavları Yapılandırma, Uygulama ve Notlandırma Platformu

Çevrimiçi sınav platformu, bir sınavın planlanması, uygulanması ve sonuçlandırılması için tasarlanmıştır. Bu platform, test yapılandırmayı, uygulamayı ve notlandırmayı basitleştirerek zaman ve enerji tasarrufu sağlar.

İşte Çevrimiçi Sınav Platformunun Sundukları

Eğitim değerlendirmeleri oluşturmak, uygulamak ve analiz etmek amacıyla tasarlanmış yazılım sistemlerinde bulunan fonksiyonlardır.

Easy Online Exam

Değerlendirme Oluşturma ve Yönetimi

Sınav oluşturulduğunda güvenlik seviyelerinin ve özelliklerinin yönetimi ve özelleştirilmesidir.

Testlerin otomatik notlandırılması ve detaylı performans analizi raporlarının oluşturulmasıdır.

Exam Engine
Online Exam

Güvenlik ve Gizlilik

Sınavın güvenli bir şekilde teslim edilmesi, bütünlüğün ve gizliliğin korunması ve sınava giren kişinin faaliyetlerinin izlenmesidir.

Easy Exam

Sınav Sistemi Özellikleri

1
Sınav Oluşturma

Öğrenim için değerlendirme , sınavlar hazırlamak ve oluşturmak amacıyla kullanılan araçlardır.

2
Not Verme ve Analiz

Çevrimiçi ortamda öğrenme materyallerinin ve bilgilerin güvenli ve korunaklı bir şekilde iletilmesini sağlamak için alınan önlemlerdir.

3
Güvenli Teslimat

Çevrimiçi ortamdaki materyallerin güvenlik önlemleri alınarak kullanıcıya ulaştırılmasını sağlar.

ÖZELLİKLER

 • Sınavda Artan Doğruluk ve Adalet

  Notlandırma sınav sistemi, sınavlara not vermek için otomatik sistemler kullanarak sınav notlandırmasında daha fazla doğruluk ve adalet sağlar.

 • Sınav Sırasında İyileştirilmiş Güvenlik

  Sınav sırasında iyileştirilmiş güvenlik, kopya çekilmesini, manipülasyonu veya sınav materyallerine ve sonuçlarına yetkisiz erişimi önlemek ve sınav sürecinin bütünlüğünü ve adilliğini sağlamak için alınan önlemleri ifade eder.

 • Gelişmiş Veri İzleme ve Analizi

  Gelişmiş veri izleme ve analizi , teknoloji ve veri yönetimi sistemlerini kullanarak veri toplama ve depolama işlemlerini ifade eder. Bu süreç, büyük miktardaki veriyi analiz ederek bilgi edinme ve bilinçli kararlar alma amacını taşır.

 • Sınav Sırasında İyileştirilmiş Güvenlik

  Sınav Sırasında İyileştirilmiş Güvenlik Sınav uygulamasında zaman tasarrufu, sınavları yönetmek ve çalıştırmak için gereken sürenin azaltılması anlamına gelir. Bu süreç, sınav ve değerlendirmelerin hazırlanmasından test materyallerinin dağıtılmasına, sonuçların derecelendirilmesine ve raporlanmasına kadar bir dizi faaliyeti içerir.

 • Sınav Oluşturma ve Uygulamada Esneklik

  Oluşturma ve uygulamada esneklik, minimum çaba ve zaman kısıtlamasıyla sınavların kolayca oluşturulmasını, değiştirilmesini ve yönetilmesini ifade eder.

 • Geliştirilmiş Veri Yönetimi ve OrganizasyonuKuruluş

  Veri yönetimi, bir kullanıcı tarafından oluşturulan ve toplanan verilerin alınması, saklanması, organize edilmesi ve bakımının yapılması işlemidir.